Pyetjet parlamentare të: Abdyl Salihu

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur