Pyetjet parlamentare të: Qëndron Kastrati

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur