Pyetjet parlamentare të: Ramiz Kelmendi

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur