Pyetjet parlamentare të: Teuta Rugova

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur