Pyetjet parlamentare të: Arbërie Nagavci

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur
03/10/2017 Arsim
Zoti kryeministër, në komunikatën e lëshuar nga Divizioni për Komunikim Publik në MASHT, më 25 shtator 2017, njoftohet, citoj: “Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Shyqeri Bytyqi, ka marrë vendim për shkarkimin e Bordit të Agjencisë së K
Lexo më shumë
Ramush Haradinaj Po
25/01/2018 Arsim
Pyetja parlamentare për ministrin e Arsimit, për të cilën shpresoj se do të marr përgjigje, pasi që është edhe obligim ligjor i tij, është në lidhje me veprimet që ata i kanë ndërmarrë për të evidentuar shkeljet e supozuara, konkretisht a kanë propozuar
Lexo më shumë
Shyqeri Bytyqi Jo
08/02/2018 Arsim
Me datën 15 nëntor 2017 MASHT kishte shpallur konkursin “ Shkencëtari i vitit 2017” dhe “Shkencëtari i Ri i vitit 2017”. Sipas konkursit, Ministria kishte krijuar një fond për çmime vjetore për rezultate të jashtëzakonshme hulumtu
Lexo më shumë
Shyqeri Bytyqi Jo
16/03/2018 Drejtësi
Zoti Haradinaj, në mbledhjen e Qeverisë së Kosovës, më 22 janar 2018, e keni filluar me një minutë heshtje për vrasjen e Oliver Ivanoviqit në Veri të Mitrovicës dhe vdekjen e veprimtarit Jonuz Musliu. Derisa Jonuz Musliu ishte veprimtar i njohur, komand
Lexo më shumë
Ramush Haradinaj Po
16/03/2018 Arsim
Zoti ministër, Gjimnazi i specializuar matematikor në komunën e Prishtinës ka filluar punën, respektivisht procesin mësimor më 7 tetor 2014. Themeluesi i këtij gjimnazi është Ministria e Arsimit, sipas Vendimit numër 178/01B të datës 12 dhjetor të vi
Lexo më shumë
Shyqeri Bytyqi Po
17/05/2018 Financa
Zoti ministër, Ashtu sikurse besoj se jeni në njohuri, Kontrata Kolektive e arsimit, e nënshkruar më 184.2017 në mes të ish-ministrit Arsimit dhe it të Sindikatës së Bashkuar të Arsimit parasheh që zbatimi i nenit 35, pika 8 dhe 9 që ka të bëjë me pagesë
Lexo më shumë
Bedri Hamza Po
16/04/2018 Arsim
Zoti ministër, më 15 nëntor 2017, MASHT-i e kishte shpallur konkursin “Shkencëtari i vitit 2017” dhe “Shkencëtari i ri i vitit 2017”. Në pyetjen time me shkrim në lidhje me këtë çështje, ju keni njoftuar se anulimi i këtyre konkur
Lexo më shumë
Shyqeri Bytyqi Po
16/04/2018 Arsim
Do të thotë ministër, për shkak të gabimit të ish-ministrit, përkatësisht të ministrisë, të gjitha aplikacionet dhe puna e shkencëtarëve të rinj nuk do të merret parasysh dhe fondi që ishte ndarë për këtë destinacion nuk do të shfrytëzohet fare?
Shyqeri Bytyqi Po
23/07/2018 Arsim
Zoti ministër, sivjet u zhvilluan punimet konferencës jubilare “Java e Shkencës 2018”, e cila synon të paraqesë të arriturat e Kosovës dhe të rajonit në fushën e shkencës në periudhën njëvjeçare. Në fjalën që ju mbajtët me rastin e hapjes së
Lexo më shumë
Shyqeri Bytyqi Po
30/01/2019 Kulturë
Zoti ministër, vitin e kaluar Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve ka marrë vendim për ndarjen e 400 mijë eurove për bartjen në Prizren të një pjese të Ministrisë, dhe Komuna e Prizrenit e ka miratuar propozimin për dhënien në shfrytëzim të dy objek
Lexo më shumë
Kujtim Gashi Po
30/01/2019 Kulturë
Pra, ministër ju thatë se janë punësuar 12 zyrtarë, të cilët edhe pse zyrtarisht puna ka filluar në janar të këtij viti, ata kanë filluar të marrin pagesa qe gjashtë muaj, dhe si e arsyetoni këtë fakt, shtuar kësaj edhe faktin që mjaft prej tyre janë per
Lexo më shumë
Kujtim Gashi Po
30/01/2019 Arsim
Zoti ministër, ashtu siç e dini, Ligji për arsimin parauniversitar parasheh që të gjithë drejtorët, zëvendësdrejtorët e institucioneve edukative–arsimore dhe cilido person tjetër që dëshiron të aplikojë për këtë pozitë, është i obliguar sipas ligji
Lexo më shumë
Shyqeri Bytyqi Po
30/01/2019 Arsim
Zoti ministër, ju lutem edhe një herë, thatë se është një vendim i brendshëm, a mund të më tregoni a ka datë ai vendim, a ka numër, a është i publikuar diku? Si mund ta gjejmë një vendim të tillë dhe çka decidivisht thuhet në vendim, sepse siç ju thashë,
Lexo më shumë
Shyqeri Bytyqi Po
30/01/2019 Ekonomi
Jemi dëshmitarë se muajt e fundit , më skatësisht vitin e fundit kanë vazhduar goditje të rënda në Telekomin e Kosovës që kanë shkaktuar gjendje të krizës në këtë ndërmarrje. Ndonëse Kompanitë e Telekomunikacionit gjithandej janë shumë fitimëprurs
Lexo më shumë
Valdrin Lluka Jo