Pyetjet parlamentare të: Verica Ćeranić

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur