Pyetjet parlamentare të: Zafir Berisha

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur
24/11/2017 Financa
Zoti kryeministër, në raportin vjetor të Zyrës Kombëtare të Auditimit për vitin 2016 janë konstatuar shumë rekomandime të pazbatueshme nga njësitë buxhetore. Gjithashtu, është konstatuar se disa ndërmarrje publike vazhdojnë të operojnë me humbje financia
Lexo më shumë
Ramush Haradinaj Po
08/02/2018 Punë të Brendshme
Flitet, zoti ministër, se Inspektorati Policor ka gjetur një numër të madh të pjesëtarëve të policisë që janë kategorizuar si invalidë. A keni informata, sa është numri i tyre dhe cila është shkalla e invaliditetit të atyre zyrtarëve, pasi dyshohet se ka
Lexo më shumë
Bejtush Gashi Po
08/02/2018 Punë të Brendshme
Në anën tjetër, zoti ministër, unë po mendoj se ju e dhatë një shifër që unë dyshoj sipas burimeve të mia t’i informacionit, se numri duhet të jetë më i madh, po pak rëndësi ka, me rëndësi se ka invalidë. Dyshohet se disa prej atyre që janë invalid
Lexo më shumë
Bejtush Gashi Po
16/04/2018 Planifikim Hapesinor
Siç e dimë të gjithë, ka kohë që Serbia në pjesën veriore të Kosovës është duke e ndërtuar një koloni që quhet “Lugina e Diellit”. Në bazë të një prononcimi publik të kryeinspektorit, del se komuna përgjegjëse për atë hapësirë të Kosovës nuk
Lexo më shumë
Fatmir Matoshi Po
16/04/2018 Planifikim Hapesinor
Ministre, siç e dimë edhe nga praktika në të kaluarën, në momentin që komuna nuk bashkëpunon ju keni bërë një kallëzim penal, i cili do të myket në sirtar të gjykatave. Çfarë masash konkrete keni marrë, meqë organet e nivelit të dytë të pushtetit
Lexo më shumë
Fatmir Matoshi Po
03/05/2018 Mjedis
Ministrin nuk di ku mund ta gjejmë, po sido që të jetë, unë pyetjen po e bëj, është kryeministri, është një çështje që i përket Qeverisë. Fjala është për Ligjin rreth pyjeve, për shkak se Agjencia për Menaxhimin e Pyjeve menaxhon rreth 50% të territorit
Lexo më shumë
Ramush Haradinaj Po