Pyetjet parlamentare të: Arbër Rexhaj

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur
25/10/2017 Arsim
Pyetja ka të bëjë me sistemin paralel që zhvillohet në Republikën e Kosovës, respektivisht për planprogramet mësimore, pra të drejtpërdrejta prej Serbisë. Desha të pyes ministrin, shpresoj që në seancën e ardhshme do të marr përgjigje nga ai, në lidhje m
Lexo më shumë
Shyqeri Bytyqi Jo
25/10/2017 Arsim
Pyetja ka të bëjë me atë se studentët, të cilët kanë fituar në konkursin për vendosjen në konvikte janë maltretuar disa ditë me vendosjen e tyre në objektet e banimit studentor. Nga keqmenaxhimi i vendosjes së studentëve nëpër konvikte ata kanë qenë të d
Lexo më shumë
Shyqeri Bytyqi Jo
14/12/2017 Kulturë
Ministër, unë kam pyetur sa objekte të trashëgimisë kulturore dhe historike janë dëmtuar nga paslufta? Së dyti, sa objekte prej tyre janë dëmtuar për të dytën herë dhe çfarë masash janë ndërmarrë, në fakt, nga ju dhe sigurisht ju kur e keni marrë minist
Lexo më shumë
Kujtim Gashi Po
14/12/2017 Kulturë
Unë e pyeta ministrin Gashi për numrin, në fakt, nuk m’u përgjigj. E kam pyetur për numrin e objekteve të trashëgimisë kulturore në Prizren, saktësisht pra që nga paslufta sa kanë qenë të dëmtuara, kjo ka qenë pyetja e parë. Pyetja e dytë ishte: s
Lexo më shumë
Kujtim Gashi Po
14/12/2017 Ekonomi
Kryeministër, unë e kam sjellë një peticion në zyrën tënde dhe atë peticion të njëjtë e kam dërguar edhe në AKP, në Hatmaxhë, një fshat në Prizren, janë privatizuar tokat bujqësore, ku banorët i kanë punuar me dhjetëra vjet dhe si përfaqësues i tyre ata
Lexo më shumë
Ramush Haradinaj Po
25/01/2018 Sociale
Kryeministër pyetja ime ka të bëj me 93 ish- punëtorët e KEDS-it, të cilët kanë pasur kontrata të përhershme, dhe atyre iu është ndërprerë kontrata e punës pa asnjëlloj shpjegimi në vitin 2016. Punëtorët e larguar të KEDS - it e kanë ngritur rastin në gj
Lexo më shumë
Ramush Haradinaj Jo
08/02/2018 Drejtësi
Pyetja ka të bëjë me 93 ish-punëtorë të KEDS-it, të cilët kanë pasur kontrata të përhershme dhe atyre u është ndërprerë kontrata e punës pa asnjë lloj shpjegimi në vitin 2016. Punëtorët e larguar të KEDS-it kanë ngritur rastin në gjykatë, Inspektorati i
Lexo më shumë
Ramush Haradinaj Po
08/02/2018 Ekonomi
Unë po e përmend për ministrin çështjen, është fjala për rezervarin “Kalaja”, i cili është ndërtuar në vitin 1945, përgjatë kalasë, një trashëgimi historike. Të dy komorat e rezervarëve janë të lidhura për shkak të kapacitetit shumë të vogël
Lexo më shumë
Valdrin Lluka Po
17/05/2018 Drejtësi
Pyetja ime ka të bëjë me një çështje të komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian dhe, në këtë kontekst, unë dua të shpreh ngushëllime për ish-deputetin Kujtim Paqaku, i cili ka dhënë një jetë për arsimimin dhe emancipimin e komunitetit rom. Pyetja ime ka t
Lexo më shumë
Abelard Tahiri Po
16/04/2018 Mjedis
Unë do ta ngre çështjen e deponisë së mbeturinave në Landovicë dhe, si fillim, do ta bëj një pyetje të shkurtër: A je në dijeni për këtë deponi dhe, së dyti, a e di shkaqet e problemeve të kësaj deponie deri te sjellja e sëmundjeve të ndryshme që po hasi
Lexo më shumë
Fatmir Matoshi Po
16/04/2018 Mjedis
Ministre, në këtë fshat, në spitalin e Prizrenit janë të lajmëruara dhjetë raste për shkak të infeksionit dhe po ashtu tashmë edhe uji atje është i ndotur dhe shpeshherë qytetarët kanë problem edhe me ujin e pijshëm. Prandaj, unë publikisht të ftoj që së
Lexo më shumë
Fatmir Matoshi Po
23/07/2018 Financa
Z. Ministër, sipas ligjeve në fuqi të Republikës së Kosovës, ligjit të punës 03/L-212 dhe nenit 53 të Marrëveshjes së Përgjithshme Kolektive të Kosovës ku i punësuari me rastin e pensionimit gëzon të drejtën në pagesën përcjellëse në lartësi për tri(3) p
Lexo më shumë
Bedri Hamza Jo
23/07/2018 Sociale
Z. Ministër, a jeni në dijeni që në skemën pensionale për qytetarët e Republikës padrejtësisht nuk njihet përvoja e punës për periudhën 1991-1999, atëherë kur shteti serb largonte punëtorët dhunshëm nga puna? Pse nuk u njihet përvoja e punës qytetarëve t
Lexo më shumë
Skender Reçica Jo
12/07/2018 Sociale
Faleminderit, kryesues! Unë edhe para kësaj, në një interpelancë, e pata ngrehur çështjen e të riut 17-vjeçar nga Lugishta e Prizrenit, pra Selldin Alia, dhe kërkoj të di se a është në dijeni për këtë rast ministri, unë e di që është në dijeni, dhe se pa
Lexo më shumë
Skender Reçica Po
12/07/2018 Sociale
Ministër! Ju po flisni për fushata vetëdijësuese, e këtu po thoni siguria dhe shëndeti i punëtorëve mbi të gjitha, dhe unë po jua them që vetëm në gjashtë muajt e fundit i kemi shtatë punëtorë të vdekur. Për çfarë fushatash po flisni dhe po debatoni këtu
Lexo më shumë
Skender Reçica Po
12/07/2018 Financa
zoti ministër, para disa javësh Komuna e Prizrenit, përkatësisht Drejtoria për Emergjencë dhe Siguri u është drejtuar juve me një kërkesë për shtim të numrit të punëtorëve të zjarrfikësve, mirëpo kërkesa është refuzuar dhe meqenëse kjo pyetje është bërë
Lexo më shumë
Bedri Hamza Po
30/01/2019 Arsim
Me Ligjin e punës parashihet që mësimdhënësve, ministër, t’u paguhen edhe pagat jubilare. Meqenëse nuk ka kod në buxhet për këtë çështje, mësimdhënësit lëndët i fitojnë përmes gjykatave. Kjo është anomali që duhet rregulluar, duke vendosur një kod
Lexo më shumë
Shyqeri Bytyqi Po
30/01/2019 Bujqësi dhe Blegtori
Ministri Rikallo nuk ka qenë një kohë shumë të gjatë këtu dhe unë dua ta bëj një pyetje për Ministrinë e Bujqësisë, në fakt, sepse në komunën e Prizrenit bujqit dhe blegtorët kanë pasur dëme në vlera prej mbi 177 mijë euro, dhe normalisht kjo ka ardhur s
Lexo më shumë
Nenad Rikalo Jo
30/01/2019 Punë të Brendshme
Në fshatin Karaçevë të Kamenicës, në rrugën që lidh fshatrat lokale hynë xhandarmëria serbe. KFOR-i dhe Policia e Kosovës kanë krijuar një rrugë alternative nga arat e këtyre fshatrave për të mos kaluar atë rrugë të cilën defakton e njohin Serbi. A jeni
Lexo më shumë
Ramush Haradinaj Jo
30/01/2019 Punë të Brendshme
Kuvendi i Kosovës ka miratuar delemitimin e kufirit me Malin e Zi, duke i lënë jashtë 8200ha tokë. Ju keni thënë se bashkë me Qeverinë Malazeze do të rishikoni këtë marrëveshje, duke pretenduar se do ti ktheni 8200ha tokë të falur. I nderuar Kryem
Lexo më shumë
Ramush Haradinaj Jo