Pyetjet parlamentare të: Adem Hodža

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur