Pyetjet parlamentare të: Emilija Redžepi

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur