Pyetjet parlamentare të: Fatmir Xhelili

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur