Pyetjet parlamentare të: Fikrim Damka

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur