Pyetjet parlamentare të: Gani Dreshaj

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur