Pyetjet parlamentare të: Haxhi Shala

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur
25/01/2018 Punë të Brendshme
Zoti ministër, i kemi disa qytetarë të Preshevës, Medvegjës dhe Bujanovcit, të cilët që nga paslufta jetojnë në Kosovë dhe tash pas rregullimit të një ligji në Serbi, ata pasi nuk banojnë në pjesën e Serbisë andej, kanë mbetur këndej nuk po kanë mundësi
Lexo më shumë
Bejtush Gashi Po
17/05/2018 Sociale
Zoti ministër, jemi të vetëdijshëm se respektimi i të drejtave të punëtorëve, kushtet jo të mira në punë, siguria dhe shëndeti mbesin ende ndër sfidat kryesore me të cilat përballen punonjësit në përgjithësi. Pyetja: i nderuar zoti ministër, tashmë ke la
Lexo më shumë
Skender Reçica Po