Pyetjet parlamentare të: Haxhi Avdyli

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur
25/10/2017 Shëndetësi
Pyetja ime ka të bëjë me ministrin e Shëndetësisë. Pacientët me leukemi akute kanë nevojë imediate për trajtimin e sëmundjes me preparatin ‘Glivek’, që një kohë ka mungesë të madhe në trajtimin e këtyre pacientëve. Ky preparat kushton qindra
Lexo më shumë
Uran Ismaili Po
25/10/2017 Shëndetësi
Pyetja ime shtesë për ministrin Ismajli: A keni plan të ndërmerrni masa që të mos vazhdohet me prolongime të tilla në sistemin e prokurimit dhe cilat janë planet tuaja që këto vonesa në furnizim të zvogëlohen minimalisht, e që pacientët tanë të mos vuajn
Lexo më shumë
Uran Ismaili Po
25/10/2017 Infrastrukturë
Rruga për Prevallë që lidh fshatrat e rajonit të Zhupës dhe Brezovicës është një rrezik i vazhdueshëm për banorët e kësaj zone që udhëtojnë çdo ditë në këtë rrugë, si për banorët, por edhe për turistët e shumtë. Terreni i saj malor ka rrezik të shembjes
Lexo më shumë
Pal Lekaj Po
25/01/2018 Mjedis
Unë dua ta shpreh një shqetësim të banorëve të Përdrinisë, është lumi Topllua, i cili kalon rajonin e Përdrinisë që derdhet në Drinin e Bardhë dhe kalon në fshatrat e Suharekës, në fshatrat e Prizrenit, siç janë: Medves, Zojz, Piranë dhe është i degradua
Lexo më shumë
Fatmir Matoshi Jo
02/03/2018 Mjedis
Unë këtë pyetje e kam bërë, edhe pse s’ka qenë ministrja, por po e përsëris edhe një herë. Ka të bëjë me një lumë që kalon nga Suhareka në disa fshatra të Anadrinisë dhe derdhet në Drinin e Bardhë, është lumi Toplluha, i cili gjatë sezonit të vjesh
Lexo më shumë
Fatmir Matoshi Po
08/02/2018 Shëndetësi
Profesionistët shëndetsor edhe përkundër shkollimit dhe përgjegjësisë vazhdojnë të paguhen shumë ulët. Para një kohë për shkak edhe veprimeve të pamenduara të Kryeministrit me rritjen e pagave për qeveritar është shkaktuar tension social gjë që shumë kir
Lexo më shumë
Uran Ismaili Jo
08/02/2018 Shëndetësi
Edhe pse për shumë vite me radhë janë iniciuar projekte për instalimin e Sistemit Informativ Shëndetësor në institucionet shtetëore. Janë bërë hapa të nevojshëm në pilot projekte në Prishtinë dhe Prizren por ska arrit deri tani në funksionalizimin e saj
Lexo më shumë
Uran Ismaili Jo
05/06/2018 Sociale
Ka raportime që komisioni për riverifikimin e shkallës së paaftësisë së invalidëve të luftës, etj, I është nënshtruar presioneve nga jashtë, nga grupe të ndryshëm politike e partiake, për të mos rrëzuar shkallën e invaliditetit të personave të paraqitur
Lexo më shumë
Skender Reçica Jo
14/06/2018 Shëndetësi
Ligji për shëndetësi si ligji bazik i shëndetësisë është paraparë në strategjinë legjislative 2018 se do sjellët për plotësim ndryshim. Duke parë nevojën për reformën e sektorit shëndetësor e cila duhet të bëhet përmes këtij ligji deri më tani nuk kemi p
Lexo më shumë
Uran Ismaili Jo
05/06/2018 Shëndetësi
I nderuar ministër, Besoj që jeni në dijeni për numrin e madh të mjekëve, të cilët sot e kësaj dite po vazhdojnë ikjen e tyre nga Kosova për një jetë më të mirë, për kushte më të mira të punës dhe janë me qindra mjekë të rinj, të cilët po ikin jashtë Kos
Lexo më shumë
Uran Ismaili Po
05/06/2018 Shëndetësi
Faleminderit, për përgjigje! Vetëm desha ta bëj një pyetje shtesë, kur është ajo datë që planifikohet, a planifikohet me rishikim të buxhetit, a planifikohet vitin tjetër dhe dua ta shpreh edhe një shqetësim të punëtorëve shëndetësorë për konkurset e dre
Lexo më shumë
Uran Ismaili Po
05/07/2018 Administratë
E nderuar kryesuese! I nderuar kryeministër, Pyetja ime ka të bëjë për agjencitë apo komitetet për reforma shtetërore, ku e keni emëruar një koordinator nacional për reforma shtetërore. Një organizim ende i paqartë dhe i pakuptueshëm në kompetenca dhe pë
Lexo më shumë
Ramush Haradinaj Po
05/07/2018 Administratë
A do të thotë kjo, kryeministër, që ministri i Administratës ka dështuar në reforma, kanë dështuar ministrat e tjerë dhe duhet që përmes një koordinatori t’i koordinoni reformat përmes tij, apo ku është problemi? Sepse ne e dimë që bartësi i reform
Lexo më shumë
Ramush Haradinaj Po
14/06/2018 Kulturë
Gjatë vitit 2017 në Prizren ka qenë debat i gjerë për rindërtimin e Xhamisë në Kala të Prizrenit, si dhe për këtë edhe është organizuar një peticion ku mijëra qytetarë janë nënshkruar për rindërtimin e saj. Sa jeni të informuar për këtë problematikë d
Lexo më shumë
Kujtim Gashi Jo
30/01/2019 Shëndetësi
Z.Ministër, siç e dini ka një numër të madh të prekurve nga gripi në Kosovë, ka edhe raste te vdekjeve nga kjo epidemi. Sa ju si Ministër dhe institucionet jeni preokupar me zbutjet e pasojave të kësaj epidemie. Pse nuk është siguruar asnjë dozë e medika
Lexo më shumë
Uran Ismaili Jo