Pyetjet parlamentare të: Hykmete Bajrami

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur
25/10/2017 Administratë
Pyetja ime ka të bëjë me çështjen e krijimit të Ministrisë së Zhvillimit Rajonal. Unë kam dashur të pyes kryeministrin, edhe pse tanimë dihet, po t’i qartësoj më shumë për publikun, pse është krijuar kjo ministri? Në fakt, të gjitha Qeveritë parapr
Lexo më shumë
Ramush Haradinaj Jo
25/10/2017 Ekonomi
Unë prapë dua ta ngre si shqetësim, edhe pse jo në formë të pyetjes. Në fakt, ne të gjithë i dimë pazaret dhe kompromiset e dhimbshme që janë për krijimin e kësaj Qeverie, krejt papritmas, zoti Gashi, pa pasur ndonjë përfaqësim politik, pa konkurruar far
Lexo më shumë
Dardan Gashi Jo
03/10/2017 Ekonomi
Tani, i nderuar ministër Beqaj, ministria juaj është e re, e cila u krijua me qeverisjen Haradinaj. Ne kemi marrë programin 2017 - 2021, në bazë të asaj çfarë shkruhet aty, ju keni kompetenca dhe objektiva që sot janë të mbuluara nga institucione të tjer
Lexo më shumë
Besim Beqaj Po
03/10/2017 Ekonomi
I nderuar ministër, Faleminderit për përgjigjen, por prapëseprapë nuk u përgjigjët. Në fakt, e gjithë fushëveprimtaria juaj që ka të bëjë me ndërmarrjet sot është në kompetencën e Agjencisë KIESA. Si do ia bëni me këtë agjenci? Do e merrni Agjencinë në M
Lexo më shumë
Besim Beqaj Po
03/10/2017 Financa
A do e respektoni Ligjin për plotësim dhe ndryshim të Ligjit të veteranëve gjatë plotësim ndryshimit të Ligjit të Buxhetit për vitin 2017 dhe njëkohësisht, a do të respektohet ky ligj në Ligjin e Buxhetit të vitit 2018?
Besim Beqaj Po
24/11/2017 Administratë
Qeveritë e Kosovës që nga paslufta janë shquar për nga numri i madh i ministrive, ju Kryeministër shtuat edhe dy ministri të reja për arsye tashmë të njohura për të gjithë. Sipas Programit të Qeverisë së Republikës së Kosovës 2017-2021 fare nuk kuptohet
Lexo më shumë
Ramush Haradinaj Jo
24/11/2017 Ekonomi
Në Qeverinë Haradinaj Ministrisë së Diasporës krejt ad hoc dhe për arsye tashmë të njohura ju shtua edhe një përgjegjësi apo kompetencë, ajo e Investimeve Strategjike. Në programin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 2017-2021 te pjesa ku flitet për Mini
Lexo më shumë
Dardan Gashi Jo
17/05/2018 Komunikacion
Në senacën e 17.05.2018, në emër të Grupit Parlamentar të LDK-së, kam ngritë çështjen e UA 02/2018 për përcaktimin e kushteve dhe procedurave për homologim të mjeteve rrugore, UA ky i MI, të cilin ju e keni nënshkruar me 12.04.2018 dhe ka hyrë në fuqi sh
Lexo më shumë
Pal Lekaj Jo
17/05/2018 Arsim
Gjatë dy leximeve të Ligjit të Buxhetit për vitin 2018, si deputete kam paraqit amandamentet për ndarjen e mjeteve, për ndërtimin e shkollës në fshatin Sfarkë, komuna e Pejës, shkollë kjo, paralele e shkollës së Kliqinës "Naum Veqilfarxhi". Me
Lexo më shumë
Shyqeri Bytyqi Jo