Pyetjet parlamentare të: Igor Simić

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur