Pyetjet parlamentare të: Ali Lajçi

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur