Pyetjet parlamentare të: Albert Kinolli

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur