Deklarimet jashtë rendit të ditës të: Nezir Çoçaj

Data Sektori Çështja