Deklarimet jashtë rendit të ditës të: Rasim Selmanaj

Data Sektori Çështja