Deklarimet jashtë rendit të ditës të: Emilija Redžepi

Data Sektori Çështja