Kategorizimi i ligjeve të miratuara në legjislaturën e VI-të sipas sektorëve

Kuvendi i Kosovës në legjislaturën e VI-të të saj ka shqyrtuar dhe miratuar gjithsej 109 ligje, që nënkupton që është legjislatura me më së paku ligje të miratuara për dallim nga të gjitha legjislaturat e pas pavarësisë. Po thuajse gjysma e këtyre ligjeve i takojnë vetëm dy sektorëve, atij për financa (24 ligje) dhe drejtësi (18 ligje). 

Ndërkaq ligjet e tjera të miratuara i takojnë 22 sektorëve të tjerë si në vijim: Ekonomi – 4, Shëndetësi – 1, Tregti – 5, Arsim – 8, Kulturë – 4, Administratë – 7, Infrastrukturë – 2, Punë të Brendshme – 6, Punë të Jashtme – 2, Komunikacion – 5, Metalurgji – 2, Siguri – 3, Sociale – 3,  Mjedis -2,  Inixhineri – 1, Energji – 1, Planifikim Hapësinor – 2, Qeverisje Lokale – 2, Shërbime Publike – 3, Anti korrupsion – 1, Sport – 2, Drejta të Njeriut – 1.

Ke gjetur një fakt?

Na dërgo faktin e gjetur nga të dhënat e platformës dhe ne do ta përgatisim atë sikurse faktet e tjera që t’a shpërndash me shoqëri!