Pyetjet drejtuar deputetit Abdyl Salihu

  • 03/02/2019 Pyet: Ruzhdi shabani Prishtinë

    Përshëndetje deputeti Salihu, shqetësimi im ka të bëj më gjendjen e mjerueshme të punëtorëve në sektorin privat, ku në mënyrë flagrante shkelen të drejtat e punëtorëve duke punuar me orar të zgjatur, pa pushime vjetore dhe me paga shumë të ulta që nuk e kalojnë shumën prej 250 eurosh. Kjo shumë nuk e mbulon as shpenzimet më të vogla që i ka çdo familje, pagesat për ujë, rrymë e ushqim. Pse nuk po e ngritni këtë çështje në Kuvend, pse nuk ka një Ligj apo vendime për punëtorët e sektorit privat, Jam shumë i shqetësuar për pagat minimale në sektorin privat, mendoj që përgjgegjsia bie mbi ju si deputetë që të ndërrmerrni diçka.

  • 03/02/2019 Pyet: Fatmir Drenas

    I nderuar deputeti z.Salihu, ju keni marrë më së shumti mbështetje në zgjedhje dhe më së shumti vota nga komuna e Drenasit dhe Skenderajt. A mund të më tregoni a keni adresuar ndonjë problem që i shqetëson qytetarët e këtyre dy komunave në Kuvendin e Kosovës?

  • 27/01/2019 Pyet: Mentor Prizren

    Me pak fjalë është ky shqetësimi im, arsyeja e paraqitjes së kësaj pyetje ka të bëj me Ligji Nr. 06/L- 032 për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim. Sipas këtij ligji dhe nenit 29, ka shkelje të të drejtave të studentëve që përfundojnë studimet në nivelin 2-të dhe të 3 - të  të studimeve përkatësisht në Financa dhe Kontabilitet pasi ky ligj nuk ju njeh të drejtën që të licensohen si kontabilist e as si auditor dhe pse ata kryejnë hulumtime shkencore për Kontabilitet dhe Auditim. Për shkak se me këtë ligj ju kërkohet të gjithë të diplomuarve në Financa të marrin çertifikata pranë Shoqatave të Kontabilitetit. Pse po bëhet shkelja e të drejtave të studentëve? Nëse mund t'ia parashtroni këtë pyetje edhe Ministrit të Financave.