Pyetjet drejtuar deputetit Hajdar Beqa

  • 02/02/2019 Pyet: Armend Buleshkaj Istog

    Përshëndetje i nderuar deputeti Beqa, pyetja ime ka të bëj me shërbimin korrektues nuk gjindet në asnjë list në Ligjin për Paga. Jemi duke punuar në këtë institucion dhe kemi mbetur në hije krahasur me institucionet e tjera.