Lista e udhëtimeve - Blerta Deliu-Kodra

Filtro
  Vendi Arsyeja e vizitës Periudha kohore Buxheti
  Austri
  Nuk ka të dhëna
  24/10/2017 01/01/0001 178.20 €
  Belgjikë
  Nuk ka të dhëna
  04/12/2017 01/01/0001 611.31 €
  Bullgari
  Nuk ka të dhëna
  05/02/2018 01/01/0001 447.74 €
  Francë
  Nuk ka të dhëna
  20/02/2018 01/01/0001 1,155.46 €
  Maqedoni
  Nuk ka të dhëna
  07/03/2018 01/01/0001 188.10 €
  Shtetet e Bashkuara të Amerikës
  Nuk ka të dhëna
  07/03/2018 01/01/0001 3,557.11 €