Lista e udhetimeve - PDK

Filtro
  Vendi Arsyeja e vizitës Periudha kohore Buxheti
  Hungari
  Nuk ka të dhëna
  21/12/2017 01/01/0001 479.60 €
  Austri
  Nuk ka të dhëna
  26/12/2017 01/01/0001 536.58 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  29/12/2017 01/01/0001 337.99 €
  Maqedoni
  Nuk ka të dhëna
  01/01/0001 14/12/2017 188.10 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  19/12/2017 01/01/0001 207.66 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  19/12/2017 01/01/0001 207.66 €
  Itali
  Nuk ka të dhëna
  08/12/2017 01/01/0001 541.68 €
  Francë
  Nuk ka të dhëna
  09/11/2017 01/01/0001 763.26 €
  Austri
  Nuk ka të dhëna
  24/10/2017 01/01/0001 178.20 €
  Austri
  Nuk ka të dhëna
  24/10/2017 01/01/0001 178.20 €
  Gjermani
  Nuk ka të dhëna
  24/10/2017 01/01/0001 85.10 €
  Francë
  Nuk ka të dhëna
  24/10/2017 01/01/0001 473.80 €
  Hungari
  Nuk ka të dhëna
  03/11/2017 01/01/0001 151.20 €
  Belgjikë
  Nuk ka të dhëna
  04/12/2017 01/01/0001 611.31 €
  Belgjikë
  Nuk ka të dhëna
  04/12/2017 01/01/0001 611.31 €
  Belgjikë
  Nuk ka të dhëna
  06/12/2017 01/01/0001 853.16 €
  Gjermani
  Nuk ka të dhëna
  29/11/2017 01/01/0001 539.30 €
  Francë
  Nuk ka të dhëna
  11/01/2018 01/01/0001 1,062.06 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  25/01/2018 01/01/0001 125.40 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  26/01/2018 01/01/0001 411.99 €
  Bullgari
  Nuk ka të dhëna
  05/02/2018 01/01/0001 447.74 €
  Belgjikë
  Nuk ka të dhëna
  08/02/2018 01/01/0001 272.40 €
  Belgjikë
  Nuk ka të dhëna
  07/02/2018 01/01/0001 1,187.46 €
  Francë
  Nuk ka të dhëna
  20/02/2018 01/01/0001 2,126.92 €
  Francë
  Nuk ka të dhëna
  20/02/2018 01/01/0001 1,176.46 €
  Francë
  Nuk ka të dhëna
  20/02/2018 01/01/0001 1,127.46 €
  Francë
  Nuk ka të dhëna
  20/02/2018 01/01/0001 1,155.46 €
  Kroaci
  Nuk ka të dhëna
  02/03/2017 01/01/0001 1,332.00 €
  Maqedoni
  Nuk ka të dhëna
  07/03/2018 01/01/0001 188.10 €
  Shtetet e Bashkuara të Amerikës
  Nuk ka të dhëna
  07/03/2018 01/01/0001 3,557.11 €
  Maqedoni
  Nuk ka të dhëna
  14/03/2018 01/01/0001 315.31 €
  Maqedoni
  Nuk ka të dhëna
  21/03/2018 01/01/0001 389.56 €
  Slloveni
  Nuk ka të dhëna
  23/03/2018 01/01/0001 179.10 €
  Mali i Zi
  Nuk ka të dhëna
  23/03/2018 01/01/0001 341.80 €