Lista e udhetimeve - LDK

Filtro
  Vendi Arsyeja e vizitës Periudha kohore Buxheti
  Hungari
  Nuk ka të dhëna
  19/12/2017 01/01/0001 151.20 €
  Maqedoni
  Nuk ka të dhëna
  20/12/2017 01/01/0001 188.10 €
  Austri
  Nuk ka të dhëna
  21/12/2010 01/01/0001 536.58 €
  Sllovaki
  Nuk ka të dhëna
  13/12/2017 01/01/0001 129.60 €
  Shtetet e Bashkuara të Amerikës
  Nuk ka të dhëna
  13/12/2017 01/01/0001 247.50 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  19/12/2017 01/01/0001 207.66 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  15/12/2017 01/01/0001 207.66 €
  Belgjikë
  Nuk ka të dhëna
  06/12/2017 01/01/0001 572.03 €
  Belgjikë
  Nuk ka të dhëna
  04/12/2017 01/01/0001 611.31 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  26/01/2018 01/01/0001 125.40 €
  Bullgari
  Nuk ka të dhëna
  07/02/2018 01/01/0001 447.74 €
  Francë
  Nuk ka të dhëna
  08/02/2018 01/01/0001 1,824.78 €
  Belgjikë
  Nuk ka të dhëna
  07/02/2018 01/01/0001 1,187.46 €
  Francë
  Nuk ka të dhëna
  16/02/2018 01/01/0001 1,155.46 €
  Francë
  Nuk ka të dhëna
  20/02/2018 01/01/0001 1,119.46 €
  Belgjikë
  Nuk ka të dhëna
  06/03/2018 01/01/0001 272.40 €
  Maqedoni
  Nuk ka të dhëna
  06/03/2018 01/01/0001 188.10 €
  Shtetet e Bashkuara të Amerikës
  Nuk ka të dhëna
  14/03/2018 01/01/0001 3,290.75 €
  Francë
  Nuk ka të dhëna
  14/03/2018 01/01/0001 365.59 €
  Maqedoni
  Nuk ka të dhëna
  14/03/2018 01/01/0001 315.31 €
  Turqi
  Nuk ka të dhëna
  20/03/2018 01/01/0001 406.87 €
  Bullgari
  Nuk ka të dhëna
  21/03/2018 01/01/0001 484.45 €
  Mali i Zi
  Nuk ka të dhëna
  23/03/2018 01/01/0001 341.80 €
  Mali i Zi
  Nuk ka të dhëna
  23/03/2018 01/01/0001 341.80 €
  Bullgari
  Nuk ka të dhëna
  23/03/2018 01/01/0001 467.50 €
  Bosnjë dhe Hercegovinë
  Nuk ka të dhëna
  27/03/2018 01/01/0001 216.00 €