Lista e udhetimeve - LVV

Filtro
  Vendi Arsyeja e vizitës Periudha kohore Buxheti
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  29/12/2017 01/01/0001 337.99 €
  Sllovaki
  Nuk ka të dhëna
  19/12/2017 01/01/0001 129.60 €
  Maqedoni
  Nuk ka të dhëna
  14/12/2017 01/01/0001 188.10 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  19/12/2017 01/01/0001 207.66 €
  Belgjikë
  Nuk ka të dhëna
  04/12/2017 01/01/0001 868.16 €
  Belgjikë
  Nuk ka të dhëna
  07/12/2017 01/01/0001 863.16 €
  Belgjikë
  Nuk ka të dhëna
  07/02/2018 01/01/0001 1,187.46 €
  Francë
  Nuk ka të dhëna
  16/02/2018 01/01/0001 627.18 €
  Mali i Zi
  Nuk ka të dhëna
  20/03/2018 01/01/0001 269.50 €
  Mali i Zi
  Nuk ka të dhëna
  23/03/2018 01/01/0001 341.80 €
  Kroaci
  Nuk ka të dhëna
  29/03/2018 01/01/0001 492.90 €