Lista e udhetimeve - AAK

Filtro
  Vendi Arsyeja e vizitës Periudha kohore Buxheti
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  29/12/2017 01/01/0001 337.99 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  19/12/2017 01/01/0001 207.66 €
  Belgjikë
  Nuk ka të dhëna
  07/12/2017 01/01/0001 853.16 €
  Gjermani
  Nuk ka të dhëna
  30/11/2017 01/01/0001 306.00 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  22/01/2018 01/01/0001 125.40 €
  Belgjikë
  Nuk ka të dhëna
  07/02/2018 01/01/0001 1,187.46 €
  Belgjikë
  Nuk ka të dhëna
  16/02/2018 01/01/0001 272.40 €
  Francë
  Nuk ka të dhëna
  20/02/2018 01/01/0001 1,155.46 €
  Francë
  Nuk ka të dhëna
  05/03/2018 01/01/0001 1,155.46 €
  Mali i Zi
  Nuk ka të dhëna
  23/03/2018 01/01/0001 341.80 €
  Shqipëri
  Nuk ka të dhëna
  26/03/2018 01/01/0001 188.10 €