Lista e udhetimeve - KDTP

Filtro
  Vendi Arsyeja e vizitës Periudha kohore Buxheti
  Turqi
  Nuk ka të dhëna
  08/12/2017 01/01/0001 183.60 €
  Turqi
  Nuk ka të dhëna
  04/12/2017 01/01/0001 306.00 €
  Turqi
  Nuk ka të dhëna
  12/10/2017 01/01/0001 244.80 €
  Bosnjë dhe Hercegovinë
  Nuk ka të dhëna
  12/10/2017 01/01/0001 360.00 €
  Turqi
  Nuk ka të dhëna
  04/12/2017 01/01/0001 244.80 €
  Turqi
  Nuk ka të dhëna
  04/12/2017 01/01/0001 306.00 €
  Francë
  Nuk ka të dhëna
  09/02/2018 01/01/0001 1,759.12 €
  Bullgari
  Nuk ka të dhëna
  07/02/2018 01/01/0001 447.74 €
  Turqi
  Nuk ka të dhëna
  07/03/2018 01/01/0001 306.00 €
  Maqedoni
  Nuk ka të dhëna
  06/03/2018 01/01/0001 399.44 €