Pyetjet parlamentare të: Slavko Simić

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur
03/10/2017 Punë të Brendshme
I nderuar, jam i bindur se jeni të njoftuar me praktikën e marrjes dhe mos pranimit të dokumenteve personale të lëshuara në Serbi për qytetarët të cilët jetojnë në Kosovë dhe pamundësisë së qarkullimit brenda dhe jashtë Kosovës më këto dokumente dhe në k
Lexo më shumë
Bejtush Gashi Jo