Pyetjet parlamentare të: Xhevahire Izmaku

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur