Pyetjet parlamentare të: Fidan Rekaliu

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur