Pyetjet parlamentare të: Albulena Balaj-Halimaj

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur
17/05/2018 Sociale
Atëherë, unë desha të pyes ministrin për gratë dhe të rinjtë. I nderuar ministër, nga statistikat që nxirren nga organet kompetente shohim se në listat të të papunëve prijnë gratë dhe të rinjtë. Ata hasin në vështirësi për të gjetur një vend pune dhe nuk
Lexo më shumë
Skender Reçica Po
17/05/2018 Sociale
Desha të pyes ministrin, i përmendi punësimet sezonale, a ka marrëveshje deri më tani me shtetet tjera për punësime sezonale dhe desha të di nëse në këto punësime do t’u jepni përparësi grave dhe të rinjve? Faleminderit!
Skender Reçica Po