Pyetjet parlamentare të: Ilir Deda

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur