Pyetjet drejtuar deputetit Albulena Balaj-Halimaj

  • 29/01/2019 Pyet: Agimi

    E nderuara znj. Balaj-Halimaj, a mund të na informoni se përse për vitin 2019 nuk janë ngritur pagat për sektorin publik. Nuk e kam fjalën për ngritjen që parashihet me Ligjin për Pagat, por rritjen e cila ka ndodhë rëndom në vitet e fundit (paralelisht me ngritjen buxhetore). Ju falenderoj paraprakisht për mundin tuaj për t’u përgjigjur në këtë pyetje. Me respekt!

    24/03/2019 Pas 54 ditëve

    Pagat për vitin 2019 nuk janë rritur në të gjitha kategoritë për faktin që Kosova përfundimisht po e zgjidh këtë çështje, e cila për 20 vite pas luftës nuk ka arritur të zgjidhet. Prandaj kemi pasë kaos, dikujt i është ngritur paga dhe dikujt i është zvogluar. Rritja e pagava kur ligji të jetë në fuqi do të bëhet në bazë të rritjes ekonomike në vend.