Të gjitha dokumentet e qeverisë për dialogun Kosovë-Serbi

Aktgjykimi i Gjykatës Kushtetuese për Ligjin për Delegacionin Shtetëror Platforma për Dialogun mbi Marrëveshjen Përfundimtare, Gjithëpërfshirëse dhe Ligjërisht të Detyrueshme për Normalizimin e Marrëdhënieve mes Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë_14 shkurt 2019 Vendimi i Qeverisë për aprovimin e Projektligjit për Delegacionin Shtetëror_24 dhjetor 2018 Vendimi i Qeverisë për ndarjen e mjeteve financiare për Delegacionin Shtetëror_24 dhjetor 2018 Draft Marrëveshja Gjithëpërfshirëse ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë_dhjetor 2018 Vendim i Qeverisë për themelimin e ekipit negociator për Dialog_3 shtator 2018 Raporti mbi Arritjet dhe Sfidat në Zbatimin e Marrëveshjeve të Brukselit _qershor 2018 Vendim i Qeverisë për miratimin e projekt platformës për finalizimin e dialogut në mes Kosovës dhe Serbisë_prill 2018 Letër e Edita Tahiri, Ministre për Dialog për Angelina Eichhorst, Drejtoreshë për Ballkanin Perëndimor lidhur me Marrëveshjet e Brukselit në Pritje të Zbatimit_6 korrik 2017 Raport vjetor 2016 për të arriturat kryesore në Dialogun e Brukselit_ 21 dhjetor 2016 Raport mbi gjendjen në zbatimin e Marreveshjeve të Brukselit_16 qershor -25 nentor 2016 Raport mbi Gjendjen në Zbatimin e Marrëveshjeve të Brukselit_1 janar-15 qershor 2016 Raport Vjetor për të Arriturat Kryesore në Dialogun e Brukselit gjashtë vitit 2015_15 dhjetor 2015 Raport mbi Gjendjen në Zbatimin e Marrëveshjeve të Brukselit_mars - shtator 2015 Raport mbi Gjendjen në Zbatimin e Marrëveshjeve të Brukselit_25 nëntor 2015