Ligjet

Të drejtën për të inicuar dhe propozuar ligje në Kuvend e kanë Presidenti i Republikës së Kosovës, Qeveria, deputetët e Kuvendit, komisioni parlamentar, grupi parlamentar dhe së paku gjashtë deputetë, dhjetëmijë zgjedhës, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.

Ligji i miratuar nga Kuvendi nënshkruhet nga Kryetari i Kuvendit, në afat prej dhjetë ditë pune, nga dita e miratimit dhe më pas i dërgohet Presidentit të Republikës për shpallje.

 • Progresi i përmbushjes së agjendës legjislative

  Shfaq detajet

  Nuk ka të dhëna

  20%

  29 ligje të miratuara nga 143

 • Progresi i përmbushjes në bazë të sektorit

  Shfaq detajet
 • Rezolutat sipas statusit

  Shfaq detajet

  Nuk ka të dhëna

  100%

  5 nga 5 rezoluta të miratuara

Progresi i përmbushjes së agjendës legjislative

Mbyll detajet

Nuk ka të dhëna

Progresi i përmbushjes në bazë të sektorit

Mbyll detajet

Rezolutat sipas statusit

Mbyll detajet

Nuk ka të dhëna

Filtro
  Emri Agjenda Sponzori Plotesim / I Ri Sektori Statusi
  Filtro
   Emri Viti Sponzori Sektori Statusi
   Filtro
    Emri Data Komisioni
    Filtro
     Emri Viti Sponzori Sektori Statusi