Shqyrtimi i Projektligjit për ratifikimin e Marrëveshjes Financiare për IPA 2018 ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian.

22/08/2019 10:20:00

Të pranishëm: 101

Munguan: 19

  • Pjesëmarrja në votim

Filtro

    Pro 101 vota

    Kundër 0 vota

    Abstenuan 0 vota