Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 44
 • Dëgjime publike: 1
 • Projektligje të shqyrtuara: 2
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
 • Të pranishëm: Driton Selmanaj , Mergim Lushtaku , Emilija Redžepi , Valon Ramadani , Andin Hoti , Etem Arifi , Albert Kinolli

  Munguan: Verica Ćeranić , Avdullah Hoti , Faton Topalli , Ali Lajçi

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të mbajtura me datë 4 dhe 09.07.2019

  • 3. Shqyrtimi i raportit të Auditimit të Kompanisë Regjionale ,,KRU Prishtina" për vitin financiar të përfunduar më 31 dhjetor 2018

  • 4. Shqyrtimi dhe miratimi i Raportit me rekomandime për mbikqyrjen e zbatimit të Ligjit nr.06/L-021 për Kontrollin e Brendshëm të Financave Publike

 • Të pranishëm: Driton Selmanaj , Mergim Lushtaku , Emilija Redžepi , Valon Ramadani , Avdullah Hoti , Ali Lajçi , Albert Kinolli

  Munguan: Verica Ćeranić , Faton Topalli , Etem Arifi , Andin Hoti

  Të ftuar: Përfaqësues të: KRU "Drini i Bardhë" dhe KRU "Hidroregjioni Jugor"

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës;

   I miratuar
  • 2. Shqyrtimi i raportit të Auditimit të Ndërmarrjes Publike Kompania Regjionale e Ujitjes "Drini i Bardhë" sh.a për vitin financiar të përfunduar më 31 dhjetor 2018;

  • 3. Shqyrtimi i raportit të Auditimit për PVF-të e KRU Hidroregjioni Jugor sh.a Prizren për vitin financiar të përfunduar më 31 dhjetor 2018;

 • Të pranishëm: Driton Selmanaj , Mergim Lushtaku , Emilija Redžepi , Avdullah Hoti , Ali Lajçi , Etem Arifi , Albert Kinolli

  Munguan: Verica Ćeranić , Faton Topalli , Valon Ramadani , Andin Hoti

  Të ftuar: Ministri i Zhvillimit Rajonal, z.Rasim Demiri.

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës;

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me datë 21.06.2019

  • 3. Shqyrtimi i raportit të Auditimit për PVF-të e Ministrisë së Zhvillimit Rajonal për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2018, i ftuar Ministrin z. Rasim Demiri.

   Raportim
  • 4. Shqyrtimi i raportit të auditimit për pasqyrat vjetore financiare të ZKM-së për vitin 2018

 • Të pranishëm: Driton Selmanaj , Mergim Lushtaku , Emilija Redžepi , Valon Ramadani , Ali Lajçi , Etem Arifi , Albert Kinolli

  Munguan: Verica Ćeranić , Faton Topalli , Avdullah Hoti , Andin Hoti

  Të ftuar: Përfaqësues të: ZKA dhe kompanisë "Pastrimi".

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës;

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me datë 07.06.2019

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i raportit të Auditimit të PVF-ve të Ndërmarrjes Publike ,,Kompania Regjionale e Mbeturinave Pastrimi SH.A" për vitin financiar të përfunduar me 31 dhjetor 2018.

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi dhe miratimi i rekomandimeve të dala nga raporti i Auditimit të Performancës, Procesi i Menaxhimit të Grandeve dhe Subvencioneve në sektorin e bujqësisë.

   I miratuar
 • Të pranishëm: Driton Selmanaj , Emilija Redžepi , Avdullah Hoti , Andin Hoti , Ali Lajçi , Etem Arifi , Albert Kinolli

  Munguan: Mergim Lushtaku , Verica Ćeranić , Faton Topalli , Valon Ramadani

  Të ftuar: Ministrja e Bujqësisë Dijana Živić, Përfaqësues nga ZKA.

  • Rendi i ditës
  • 1. Shqyrtimi i raportit të Auditimit të Performancës Procesi i Menaxhimit të Grandeve dhe Subvencioneve në sektorin e bujqësisë, e ftuar Ministrja znj.Dijana Živić;

   Raportim