Shqipe Pantina

Shqipe Pantina

Krahaso me deputet tjetër
 • Vendbanimi Klinë
 • Vendi i lindjes Klinë
 • Data e lindjes 23.02.1974
 • Kualifikimi Studime Evropiane

Pjesëmarrja në seanca plenare

90%

121 nga 134 seanca

Rangimi: e 14-ta

Shfaq detajet

Pjesëmarrja në mbledhjet e Komisioneve Parlamentare

84%

59 nga 70 mbledhje

Rangimi: e 37-ta

Shfaq detajet

Përgjigjet në pyetjet e qytetarëve

100%

7 nga 7 pyetje

Rangimi: e 1-ra

Lojaliteti ndaj grupit parlamentar

86%

18 nga 21 votime

Rangimi: e 31-ta

Pyetjet drejtuar deputetit

 • 05/08/2019 Pyet: Agim

  E nderuara deputete, cili është qëndrimi i PSD-së në lidhje me Ligjin për Objektet pa Leje, përkatësisht për ato objekte të cilat do të futen në listën e pritjes. Babai im i ndjerë ka blerë truall në Prishtië në vitin 1985, ndërsa ka ndërtuar shtëpinë në vitin 1995. Tani në kadastër po figuron që shtëpia jonë është në pronë publike. Si mendoni që t’i zgjedhin këto probleme, me sa kam pa, ekziston një numër i madh i qytetarëve që ka të njëjtat telashe. Me respekt, Agimi!

  13/08/2019 Pas 7 ditëve

  I nderuar Agim,

  Faleminderit për pyetjen tuaj. Ligji për trajtimin e ndërtimeve pa leje ka kaluar në Kuvend para disa muajsh dhe Ministria e Planifikimit Hapësinor ka qenë përgjegjëse për hartimin e akteve nënligjore që pastaj komunat të fillojnë legalizimin e tyre. Me sa jam në dijeni aktet nënligjore janë miratuar dhe tani komunat janë duke i pranuar kërkesat për legalizim. Ju duhet të aplikoni tek Drejtoria e Urbanizmit në komunë ku edhe do ju japin më shumë detaje rreth kushteve të legalizimit. Nuk besoj se do ketë problem për legalizimin e shtëpive apo ndërtesave që janë në përputhje me planet urbanistike, problemi qëndron tek shtëpitë që janë të ndërtuara në toka publike.

  Unë uroj që ju ta legalizonin shtëpinë tuaj shpejt dhe pa probleme.

  Sinqerisht,

  Shqipja

 • 12/03/2019 Pyet: Driton

  E nderuar deputete, në Ligjin për Zyrtarët Publik, neni 3, thuhet se ky ligj nuk zbatohet për funksionarët publik me status të veçantë. Ndërsa Ligji për Pagat, neni 13, përjashton këtë kategori nga çdo shtesë tjetër përveç shtesës së përcaktuar me nenin 14. A nënkupton kjo që funksionarët me status të veçantë (konkretisht policisë) maksimumi i të gjitha shtesave mund të jetë 40%, duke përfshirë rrezikshmërinë, orët jashtë orarit të punës si dhe shtesat tjera? Me respekt! 

  27/03/2019 Pas 15 ditëve

  Përshëndetje Driton faleminderit për pyetjen! Në ligjin për pagat jemi munduar që të ulim llojet e shumta të shtesave duke i përfshirë shumin prej tyre në pagën bazë, Pra i kemi rritë koeficientet por e kemi ulë numrin dhe llojin e shtesave. Në ligj po ashtu përcaktohen vetëm  kornizat kryesore dhe niveli më i lartë i shtesave brenda një kategorie të caktuar por detajet pastaj përcaktohen me rregullore të cilat do i hartojë qeveria. Prandaj për detajet rreth shtesave që ju gëzoni ju lutëm drejtojuni Ministrisë së Administratës Publike të cilët janë më të thirrur për të bërë edhe interpretimin e neneve të caktuara të ligjit.

  Sinqerisht,

  Shqipja 

 • 08/03/2019 Pyet: Dren Fushë Kosovë

  Përshëndetje znj.Pantina, e lexova në këtë platformë përgjigjen që keni dhënë në një pyetje në lidhje me përvojën e punës. Është edhe një problem me rregulloren 02/2010 për rekrutim në shërbimin civil, sipas së cilës diploma e fakultetit është kusht vetëm për të fituar të drejtën në intervistë me shkrim, kurse nuk poentohesh për suksesin në studime si një me mesatare 6 sikurse ai me mesatare 10 por vetëm e fiton të drejtën e intervistimit. Ndërsa një student me mesatare 10 vlerësohet nga një komision që mesatarja e tyre e studimeve mund të jetë 6. Pse nuk vlerësohet edhe suksesi i studimeve dhe a mund të ndryshohet kjo me ligj?

  12/03/2019 Pas 3 ditëve

  Përshëndetje Dren, siç e keni potencuar edhe ju çështja e përvojës së punës dhe rregullat tjera në lidhje me rekrutimin në pozita të ndryshme në stafin civil, rregullohen me akte nënligjore pra me Rregullore të cilën në këtë rast e nxjerr Ministria e administratës publike e jo Kuvendi. Unë besoj se Ministria do të organizoj dëgjime publike kur të I harton rregulloret dhe unë ju inkurajoj që këto propozime tuajat të i adresoni tek grupi i punës për hartimin e rregullores. Unë do e përcjell shqetësimin tuaj dhe të shumë të rinjve të posa diplomuar tek MAP por ju inkurajoj që këtë ta bëni edhe ju ngase siç e përmenda më lartë ata janë hartuesit e Rregullores

  Suksese, Shqipja

 • Të gjitha pyetjet

Pyet Deputetin

Shqipe Pantina

PSD

Pyetjet të cilat nxisin gjuhë të urrejtjes, nuk janë qartë të formuluara dhe janë jashtë tematikave të Kuvendit, nuk do të publikohen. Pyetjet do të kalojnë përmes filtrimit nga ana e KDI-së para se të ju drejtohen deputetëve. KDI mbanë të drejtën e redaktimit të pyetjeve.

Pyet Deputetin

Votimet e deputetit

Filtro
Data Titulli Vota Lojal/Rebel ndaj grupit parlamentar

Udhëtimet e deputetit

Filtro
  Vendi Arsyeja e vizitës Periudha kohore Buxheti

  Iniciativat Qytetare

   Çështja Data Seancë/Komision Statusi