Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 44
 • Dëgjime publike: 5
 • Projektligje të shqyrtuara: 11
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
 • Të pranishëm: Nait Hasani , Milaim Zeka , Albert Kinolli , Xhevahire Izmaku , Imet Rrahmani , Arban Abrashi , Valon Ramadani , Rasim Selmanaj

  Munguan: Jasmina Živković , Adem Mikullovci

  Të ftuar: Drejtori i RTK-së , pëfaqësues të: RTK, SPRTK, Bordi i RTK, AGK, OSBE, Zyra e BE, KEDS,

  • Rendi i ditës
  • 1. Dëgjim Publik lidhur me amendamentimin e Projektligjit për Transmetuesin Publik të Kosovës/ RTK.

 • Të pranishëm: Nait Hasani , Milaim Zeka , Albert Kinolli , Imet Rrahmani , Rasim Selmanaj , Xhevahire Izmaku , Jasmina Živković

  Munguan: Arban Abrashi , Valon Ramadani , Adem Mikullovci

  Të ftuar: Aferdita Maliqi - Kryetare e bordit te RTK-se, Lirim Geci - anetare i bordit te RTK-se

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i Raportit vjetor të Komisionit të Pavarur për Media, për vitin 2018

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Radio Televizionit të Kosovës, për vitin 2018

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi dhe miratimi i draftligjit për Kuvendin e Republikës së Kosovës

   I miratuar
  • 5. Të ndryshme

   I miratuar
 • Të pranishëm: Nait Hasani , Milaim Zeka , Albert Kinolli , Imet Rrahmani , Arban Abrashi , Valon Ramadani , Rasim Selmanaj

  Munguan: Xhevahire Izmaku , Shqipe Pantina , Jasmina Živković , Adem Mikullovci

  Të ftuar: Perfaqesuesit te KPM

  • Rendi i ditës
 • Të pranishëm: Nait Hasani , Milaim Zeka , Imet Rrahmani , Arban Abrashi , Albert Kinolli , Valon Ramadani , Rasim Selmanaj

  Munguan: Shqipe Pantina , Adem Mikullovci , Xhevahire Izmaku , Jasmina Živković

  • Rendi i ditës
 • Të pranishëm: Nait Hasani , Shqipe Pantina , Valon Ramadani , Adem Mikullovci , Arban Abrashi , Imet Rrahmani , Xhevahire Izmaku , Rasim Selmanaj , Milaim Zeka , Albert Kinolli

  Munguan: Jasmina Živković

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-113, për Organizimin dhe funksionimin e Administratës Shtetërore dhe Agjencive të Pavarura

  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-114, për Zyrtarët Publik

  • 4. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-111, për Pagat në Sektorin Publik