Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 56
 • Dëgjime publike: 1
 • Projektligje të shqyrtuara: 65
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 2
 • Të pranishëm: Lumir Abdixhiku , Safete Hadërxhonaj , Arbërie Nagavci , Naser Osmani , Mergim Lushtaku , Blerim Kuçi , Enver Hoti , Fikrim Damka

  Munguan: Jelena Bontic , Dardan Molliqaj , Ali Lajçi

  Të ftuar: Perfaqesues te BQK

  • Rendi i ditës
  • 1. Shqyrtimi i raportit me amendamente i projektligjit per produktet biocide nga Komisioni funksional

   I miratuar
  • 2. Miratimi i rendit të ditës;

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Raportit Vjetor të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës për vitin 2018

   I miratuar
  • 4. Të ndryshme.

 • Të pranishëm: Lumir Abdixhiku , Safete Hadërxhonaj , Ali Lajçi , Arbërie Nagavci , Naser Osmani , Mergim Lushtaku , Fikrim Damka , Enver Hoti

  Munguan: Jelena Bontic , Blerim Kuçi , Dardan Molliqaj

  Të ftuar: Perfaqesues te: ARH, KKTK, Akademia e Drejtesise

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës;

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur e Komisionit, dt. 26.06.2019

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Raporti financiar vjetor të Autoritetit Rregullativ të Hekurudhave për vitin 2018

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Raportit vjetor financiar të Këshillit të Kosovës për Trashëgimi Kulturore për vitin 2018

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i Raportit vjetor financiare të Akademisë së Drejtësisë për vitin 2018

   I miratuar
 • Të pranishëm: Lumir Abdixhiku , Safete Hadërxhonaj , Naser Osmani , Mergim Lushtaku , Ali Lajçi , Blerim Kuçi , Enver Hoti , Fikrim Damka

  Munguan: Jelena Bontic , Arbërie Nagavci , Dardan Molliqaj

  Të ftuar: ZKA, KRPP, ANJF, ARRU

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur e Komisionit, dt. 12.06.2019

  • 3. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik për vitin 2018

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Raportit vjetor financiar i Agjencisë për Ndihme Juridike Falas për vitin 2018

  • 5. Shqyrtimi i Raportit vjetor financiar të Autoritetit Rregullativ të Shërbimeve të Ujit për vitin 2018

  • 6. Shqyrtimi i Kërkesës nr.00255/19/shs, dt. 11 Mars 2019 së Drejtorit të Sekretariatit Ekzekutiv të Agjencisë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës për caktimin e lartësisë së koeficientit dhe të pagës së Drejtorit dhe Zëvendës-Drejtorit të kësaj Agjencie

 • Të pranishëm: Lumir Abdixhiku , Safete Hadërxhonaj , Ali Lajçi , Arbërie Nagavci , Naser Osmani , Mergim Lushtaku , Fikrim Damka , Enver Hoti

  Munguan: Jelena Bontic , Blerim Kuçi , Dardan Molliqaj

  Të ftuar: Drejtori i KOSTT, Ilir Shala, Drejtor i RTK-së Ngadhnjim Kastrati, Auditori i Përgjitshëm Besnik Osmani.

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës;

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur e Komisionit, dt. 29.05.2019;

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Raportit të shpenzimeve të Kuvendit të Kosovës për tremujorin e parë të vitit 2019

  • 4. Shqyrtimi Raportit vjetor financiar të Zyrës Kombëtare të Auditimit për vitin 2018;

  • 5. Shqyrtimi i Raportit vjetor financiar të Radiotelevizionit të Kosovës për vitin 2018

  • 6. Diskutim në lidhje me Kërkesën nr. 590, dt. 16.04.2019 e KOSTT, lidhur me çështjen e pagave

 • Të pranishëm: Lumir Abdixhiku , Safete Hadërxhonaj , Naser Osmani , Dardan Molliqaj , Arbërie Nagavci , Enver Hoti , Fikrim Damka , Ali Lajçi , Mergim Lushtaku

  Munguan: Jelena Bontic , Blerim Kuçi

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur e Komisionit, dt. 14.05.2019

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-131 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-008 për Këshillin Ekonomiko-Social dhe amendamenteve të Komisionit për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenies Sociale

   I miratuar
  • 4. Miratimi i Raportit me rekomandime për Projektligjin 06/L-137 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.03/L-174 për financimin e subjekteve politike.

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i Kërkesës nr.00255/19/shs, dt. 11 Mars 2019 së Drejtorit të Sekretariatit Ekzekutiv të Agjencisë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës për caktimin e lartësisë së koeficientit dhe të pagës së Drejtorit dhe Zëvendës-Drejtorit të kësaj Agjencie

Filtro
 • Meetings:2
 • Të pranishëm: Lumir Abdixhiku , Safete Hadërxhonaj , Jelena Bontic , Dardan Molliqaj , Ali Lajçi , Naser Osmani , Blerim Kuçi , Mergim Lushtaku , Enver Hoti

  Të ftuar: Bordi i KOSTT-it

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur e Komisionit, dt. 24.01.2018

  • 3. Shqyrtimi i Raporti vjetor financiar të KOSTT SH.A. për vitin 2016

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-014 për Infrastrukturën Kritike, dhe amendamenteve të Komisionit funksional për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrje të FSK-së

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i Projektligjit nr.05/L-143 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-072 për Kontrollin dhe Mbikëqyrjen e Kufirit Shtetëror, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 04/L-214, dhe amendamenteve të Komisionit funksional për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrje të FSK-së

   I miratuar
  • 6. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-016 për Shoqëritë Tregtare dhe amendamenteve të Komisionit funksional për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rural

   I miratuar
  • 7. Shqyrtimi i Raportit me rekomandime të Grupit Punues të Komisionit, lidhur me Projektligjin nr. 06/L-015 mbi Masat Doganore për Mbrojtjen e të Drejtave të Pronësisë Intelektuale

   I miratuar
 • Të pranishëm: Lumir Abdixhiku , Safete Hadërxhonaj , Jelena Bontic , Ali Lajçi , Naser Osmani , Blerim Kuçi , Mergim Lushtaku , Enver Hoti , Fikrim Damka

  Munguan: Dardan Molliqaj

  Të ftuar: Bedri Hamza - Ministër i Financave

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur e Komisionit, dt. 15.01.2018

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Buxhetit të Komunës së Lipjanit për vitin 2018

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-004 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.03/L-094 për Presidentin e Republikës së Kosovës

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi Raportit vjetor financiar të Zyrës Kombëtare të Auditimit për vitin 2016

   I miratuar
  • 6. Shqyrtimi i Raporti vjetor financiar të KOSTT SH.A. për vitin 2016

  • 7. Miratimi i Raportit të punës së Komisionit për periudhën shtator-dhjetor 2017

   I miratuar
  • 8. Miratimi i Planit vjetor të punës së Komisionit për vitin 2018

   I miratuar
  • 9. Shqyrtimi i Propozimit të Panelit të Bankës Qendrore për përzgjedhjen e Guvernatorit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës

   I miratuar