Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 64
 • Dëgjime publike: 9
 • Projektligje të shqyrtuara: 63
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 7
 • Të pranishëm: Albulena Haxhiu , Hajdar Beqa , Bahrim Šabani , Frashër Krasniqi , Sami Kurteshi , Arben Gashi , Shkumbin Demaliaj , Korab Sejdiu , Xhevahire Izmaku

  Munguan: Igor Simić

  Të ftuar: Ministri i Drejtësisë z. Abelard Tahiri

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Raportim në lidhje me procesin e rekrutimit të noterëve të rinj, administratën e sistemit të Drejtësisë dhe kërkesat e Sindikatës së Shërbimit Korrektues të Kosovës që lidhen me Ligjin e Pagave. I ftuar Ministri i Drejtësisë z. Abelard Tahiri

   Raportim
 • Të pranishëm: Albulena Haxhiu , Hajdar Beqa , Bahrim Šabani , Frashër Krasniqi , Sami Kurteshi , Arben Gashi , Shkumbin Demaliaj , Korab Sejdiu , Xhevahire Izmaku

  Munguan: Bilall Sherifi , Igor Simić

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Diskutim në lidhje me procesin e rekrutimit të noterëve të rinj, administratën e sistemit të Drejtësisë dhe kërkesat e Sindikatës së Shërbimit Korrektues të Kosovës që lidhen me Ligjin e Pagave.

  • 3. Shqyrtimi i propozim vendimit të Qeverisë me kandidatët për Zëvendësdrejtor të Sekretariatit Ekzekutiv të Agjencisë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës;

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Raporteve të Komisioneve Kryesore për Projektligjin nr. 06/L-075 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-176 për Hetim Parlamentar;

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i Raportit për Mbikëqyrjen e zbatimit të Ligjit nr. 06/L-011 për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e Funksionit Publik.

   I miratuar
 • Të pranishëm: Albulena Haxhiu , Hajdar Beqa , Bahrim Šabani , Frashër Krasniqi , Sami Kurteshi , Shkumbin Demaliaj , Korab Sejdiu , Xhevahire Izmaku , Bilall Sherifi

  Munguan: Igor Simić , Arben Gashi

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me datë: 10.4, 16.4, 24.4 dhe 07.05.2019;

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projektligjin nr. 06/L-100 për mbrojtjen e ajrit nga ndotja

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i shkresave të Drejtorit Ekzekutiv të Akademisë së Drejtësisë z.Valon Kurtaj

  • 5. Shqyrtimi i vërejtjeve dhe kërkesave të bashkëpunëtorëve profesional në lidhje me Draft Rregulloren për përzgjedhjen, emërimin, të drejtat dhe detyrimet e bashkëpunëtorëve profesional;

  • 6. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Albulena Haxhiu , Hajdar Beqa , Shkumbin Demaliaj

  Munguan: Bahrim Šabani , Frashër Krasniqi , Arben Gashi , Igor Simić , Sami Kurteshi , Bilall Sherifi , Xhevahire Izmaku , Korab Sejdiu

  Të ftuar: Përfaqësues të OAK, KPK, KGJK

  • Rendi i ditës
  • 1. Dëgjim publik për Projekt Kodin e Procedurës Penale nr.06/L-151 dhe Projektligjin nr. 06/L-140 për Ekzekutimin e Sanksioneve Penale.

 • Të pranishëm: Albulena Haxhiu , Hajdar Beqa , Bahrim Šabani , Sami Kurteshi , Shkumbin Demaliaj

  Munguan: Frashër Krasniqi , Arben Gashi , Korab Sejdiu , Xhevahire Izmaku , Igor Simić , Bilall Sherifi

  Të ftuar: Perfaqesues te: AKI, Dogana e Kosovës, Policia e Kosovës, AKK, OAK, ATK, BQK, KPK, D+.

  • Rendi i ditës
  • 1. Dëgjim publik lidhur me Mbikëqyrjen e zbatimit të Ligjit nr. 06/L-011 për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e Funksionit Publik.

Filtro
 • Meetings:7
 • Të pranishëm: Albulena Haxhiu , Hajdar Beqa , Bahrim Šabani , Frashër Krasniqi , Korab Sejdiu , Sami Kurteshi , Shkumbin Demaliaj , Bilall Sherifi

  Munguan: Arben Gashi , Igor Simić

  Të ftuar: Abelard Tahiri-Ministër i Drejtësisë, Nehat Idrzi-Kryetar i KGJK-së, Bahri Isufaj-Përfaqësues i KPK-së

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Diskutim lidhur me gjendjen në Gjykatën e Kosovës në veri të Mitrovicës

   Raportim
  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-073 për Zgjedhjet e Përgjithshme në Republikën e Kosovës i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr.03/L-256

 • Të pranishëm: Albulena Haxhiu , Hajdar Beqa , Bahrim Šabani , Frashër Krasniqi , Sami Kurteshi , Arben Gashi , Korab Sejdiu , Shkumbin Demaliaj , Jelena Bontic

  Munguan: Bilall Sherifi

  Të ftuar: Abelard Tahiri, Nehat Thaqi

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit te ditës;

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me datë 09.10.2018

  • 3. Diskutim lidhur me gjendjen e institucioneve korrektuese në Republikën e Kosovës. Të ftuar: Abelard Tahiri, ministër i Drejtësisë dhe Nehat Thaçi, Drejtor i Përgjithshëm i Shërbimit Korrektues të Kosovës;

   Raportim
  • 4. Shqyrtimi i Raportit me amendamente në Projektligjin nr.06/L-056 për Këshillin Prokurorial të Kosovës;

  • 5. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional për Projektligjin nr.06/L-082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

  • 6. Shqyrtimi i Raporteve të Komisioneve Kryesore për Projektligjin nr. 06/L-077 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.2004/32 për Familjen i Kosovës

  • 7. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Albulena Haxhiu , Bahrim Šabani , Sami Kurteshi , Arben Gashi , Korab Sejdiu , Nezir Çoçaj , Shkumbin Demaliaj , Bilall Sherifi

  Munguan: Hajdar Beqa , Glauk Konjufca , Igor Simić

  Të ftuar: Valdete Daka - Kryetare e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit te ditës

  • 2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me datë 10.04.dhe 16.04.2018

  • 3. Shqyrtimi i Raportit Vjetor i punës së Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve për vitin 2017

  • 4. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr. 06/L-030 për Aktet Juridike

  • 5. Formimi i Grupeve Punuese për Projektligjin nr. 06/L-055 për Këshillin Gjyqësor të Kosovës, dhe Projketligjin nr. 06/L-056 për Këshillin Prokurorial të Kosovës

  • 6. Kerkesa e Agjencisë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës për dorëzimin e Raportit vjetor dhe financiar për vitin 2017 pa aprovim të Bordit Mbikëqyrës

  • 7. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Albulena Haxhiu , Shkumbin Demaliaj , Bahrim Šabani , Igor Simić , Korab Sejdiu , Arben Gashi , Sami Kurteshi , Bilall Sherifi , Nezir Çoçaj , Hajdar Beqa

  Munguan: Glauk Konjufca

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Shqyrtimi i Propozim-vendimit të Qeverisë me kandidatët për drejtor dhe zëvendësdrejtor të Sekretariatit ekzekutiv të Agjencisë për Krahasim dhe Verifikim të Pronës

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr. 06/L-057 për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve

   I miratuar
  • 4. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Albulena Haxhiu , Hajdar Beqa , Bahrim Šabani , Korab Sejdiu , Nezir Çoçaj , Arben Gashi , Igor Simić

  Munguan: Sami Kurteshi , Shkumbin Demaliaj , Bilall Sherifi , Glauk Konjufca

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me datë 23.01.2018 dhe 30.01.2018

  • 3. Adresimi i Kryesuesit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës lidhur me Sistemin Gjyqësor

  • 4. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional në Projektligjin nr. 06/L-039 për Shërbimin Gjeologjik të Kosovës

   I miratuar