Të gjitha pyetjet

 • 06/03/2019 Pyet: Lulzim Komuna: Prishtinë Për deputeten/in: Dardan Sejdiu

  Përshëndetje i nderuar deputeti Sejdiu, a mund të më sqaroni në lidhje me Ligjin për Pagat pasi që siç po flitet kanë hyrë edhe ndërrmarrjet publike (KEK dhe Telekom). Pyetja është se a do të ketë zbritje të pagave në këto dy ndërrmarrje për të gjithë punëtorët apo vetëm për menaxhmentin e lartë?

 • 05/03/2019 Pyet: Melos Komuna: Fushë Kosovë Për deputeten/in: Xhevahire Izmaku

  Përshëndetje deputetja Izmaku, po ju shkruaj lidhur me shkeljen e të drejtave të njeriut dhe diskriminim e hapur që Qeveria e Kosovës i’u bën familjeve të dëshmorëve. Në vitin 2016 të gjitha familjeve të dëshmorëve i’u është ndërprerë pensioni kontributdhënës kurse me të njëjtat ligje dhe me të njëjtat arsye disa kategorive nuk i’u është ndërprerë e drejta e marrjes së pensioneve të dyfishta. Për më tëpër Qeveria e Kosovës në 28.12.2018 nxjerr vendim që disa kategorive i’u lejon marrjen e pensioneve të dyfishta (FSK). Avokati i Popullit, Ligjin për Skemat Pensionale e cilëson si shkelës të drejtave të njeriut dhe diskriminues dhe jep raport që ligji të ndryshohet. A keni mundësi që një gjë të tillë ta inicioni që ligji të ndryshohet dhe që mos të diskriminohen vetëm familjet e dëshmorëve? 

 • 05/03/2019 Pyet: Melos Komuna: Fushë Kosovë Për deputeten/in: Bekim Haxhiu

  Përshëndetje z.Haxhiu, si pjesë e Komisionit për Punë dhe Mirëqenie Sociale çka keni bërë që pensionet kontributdhënës të gjithë familjeve të dëshmorëve u janë ndërprerë në vitin 2016, t’iu kthehet e drejta e marrjes së pensioneve që i’u takon, kur dihet që disa kategori janë duke i marrë pensionet e dyfishta. Avokati i popullit, MPMS i ka rekomanduar që ligji që rregullon skemat sociale ta ndryshojnë sepse i’u shkel drejtat e njeriut dhe është diskriminues. 

 • 05/03/2019 Pyet: Melos Komuna: Fushë Kosovë Për deputeten/in: Andin Hoti

  Përshëndetje deputet, po ju shkruaj lidhur me çështjen e pensioneve të dyfishta, ku Qeveria e Kosovës në vitin 2016 u kanë ndaluar marrjen e pensionit kontributdhënës familjeve të dëshmorëve me arsyetimin që marrin pensionin për dëshmorë. Meqenëse vini nga një fshat që ka pësuar shumë nga lufta dhe keni raste të shumta të grave që kanë mbetur pa burrë dhe që krejt barrën e mbajtjes së familjes e kanë, shteti ju ka krijuar edhe vështirësi finaciare. A keni bërë diçka ju si deputet që kjo gjendje të ndryshoj, që familjet e dëshmorëve të marrin pensionin që ju takon dhe benificionin që ipet për dëshmorë? Qeveria e koalicionit që i përkisni ju i ka diskriminuar vetëm familjet e dëshmorëve kurse kategori tjera si FSK marrin pensione të dyfishta? Avokati i popullit në raportet e tij e quan diskriminim dhe shkelje të drejtave të njeriut ndaljen e pensioneve.

 • 04/03/2019 Pyet: Agim Për deputeten/in: Shqipe Pantina

  E nderuara deputete, a mund ta sqaroni përse gardianët nuk janë përfshirë në shtojcën e koeficientëve në Ligjin për Paga? Me respekt!

 • 04/03/2019 Pyet: Melos Komuna: Fushë Kosovë Për deputeten/in: Daut Haradinaj

  Përshëndetje deputeti Haradinaj, pyetja ime ka të bëj me vendimin e Kryeministrit Harandinaj për pensionet e dyfishta, pse nuk janë përfshirë në vendimi e Qeverisë së Kosovës të datës 28.12.2018 edhe familjet e dëshmorëve për lejimin e marrjes së pensioneve të dyfishta njëjtë sikurse i’u lejua ish pjestarëve të FSK-së, edhe pse ishte premtimi i tij qysh në ditët e para të udhëheqjes së Qeverisë.

 • 04/03/2019 Pyet: Lirion Për deputeten/in: Sami Kurteshi

  Përshëndetje i nderuar z.Kurteshi, vitin e kaluar kanë vdekur 28 persona në vendin e tyre të punës në sektorin privat dhe vazhdimisht përballen me këto kushte. A nuk e meritojnë një seancë për këtë gjendje të jashtëzakonshme si pasojë e kësaj situate që është krijuar në vendin tone, ku me mijëra të rinjë po ikin jashtë vendit, njëri ndër ta jam edhe unë.  Kam shpresë tek ju dhe kolegët e juaj që do të merrni hapa konkret rreth kësaj çështje. Me respekt!

 • 04/03/2019 Pyet: Melos Komuna: Fushë Kosovë Për deputeten/in: Dardan Sejdiu

  Përshëndetje z.Sejdiu, pyetja ime ka të bëj me pensionet e dyfishta për familjet e dëshmorëve. Si komision si e keni paraparë ta rregulloni këtë çështje? Keni përmendur një tavan por si do veprohet në rast se ta zëmë bashkëshortja e dëshmorit që ka punuar 44 vite në arsim bashkë me bashkëshortin përfshirë edhe vitet 1990-1999 në arsimin shqip. Si do e merr kompenzimin e vet për pension kontributpagues, shtesën për vitet 1990-1999, shtesën për vitet 1990-1999 për bashkëshortin pasi edhe ai ka qenë mësimëdhënës në atë kohë dhe pensionin për familje të dëshmorëve?

 • 04/03/2019 Pyet: Lirion Komuna: Lipjan Për deputeten/in: Albin Kurti

  Përshëndetje i nderuar z.Kurti, vitin e kaluar kanë vdekur 28 persona në vendin e tyre të punës në sektorin privat dhe vazhdimisht përballen me këto kushte. A nuk e meritojnë një seancë për këtë gjendje të jashtëzakonshme si pasojë e kësaj situate që është krijuar në vendin tone, ku me mijëra të rinjë po ikin jashtë vendit, njëri ndër ta jam edhe unë.  Kam shpresë tek ju dhe kolegët e juaj që do të merrni hapa konkret rreth kësaj çështje. Me respekt!

 • 04/03/2019 Pyet: Dritoni Komuna: Prishtinë Për deputeten/in: Xhevahire Izmaku

  E nderuara deputete, a ka mundësi të sqaroni nenin 13 pika 3 të Ligjit për Paga që sipas së cilit thuhet që funksionari publik me status të veçantë nuk përfiton shtesa tjera përveç atyre të përshkruar në nenin 14 (shtesat të posaçme për policët max 40%). Çfarë shtesa tjera i takojnë policisë? A i takojnë shtesat që i gëzojnë edhe nënpunësit civil (si për punë jashta orarit, shtesa për përvojën e punës etj)? Me Respekt! 

 • 01/03/2019 Pyet: Agon Komuna: Lipjan Për deputeten/in: Bilall Sherifi

  Përshëndetje z.Sherifi, ju si shef i grupi parlamentar i Nisma për Kosovën, çfarë qëndrimi keni për taksën e vendosur kundër mallrave nga Serbia dhe Bosnja dhe Hercegovina. A jeni për ose kundër kësaj takse?

 • 28/02/2019 Pyet: Shpend Komuna: Drenas Për deputeten/in: Donika Kadaj-Bujupi Pyetje per dialogun

  Përshëndetje! Nëse nëpërmjet dialogut synohet korrigjimi i kufijve, ndryshimi i tyre ose diçka e tillë, a do ta pranoni ju si deputete këtë? Nëse jo, atëherë në çfarë mënyrë do ta parandaloni sepse ne si popull jemi të frikësuar nga rezultati i kësaj marrëveshje. Faleminderit shumë!

 • 28/02/2019 Pyet: Fehmi Komuna: Skenderaj Për deputeten/in: Ahmet Isufi

  Përshëndetje deputeti z.Isufi, nga vendimi i fundit i Qeverisë për rritje të pensioneve, për pensionet invalidore nuk është paraparë një rritje e tillë. A mund të më informoni se pse nuk ka ndodhë rritja edhe në këtë kategori të pensioneve? Pres përgjigje nga ju!

 • 21/02/2019 Pyet: Beni Për deputeten/in: Xhevahire Izmaku

  E nderuara deputete znj.Izmaku ju falenderoj për përkushtimin që po keni në përmirësimin e gjendjes së përgjithshme në Kosovë. Përkushtimi i juaj po dëshmohet edhe në platformën Vota Ime, meqë jeni një nga deputetët e rrallë që jeni përgjigjur pyetjeve të qytetarëve. Pyetja ime është në lidhje me pensionet familjare, babai im ka punuar para luftës deri sa masat e dhunshme e kanë larguar në vitin 1990. Pas luftës ka punuar deri në vitin 2014 deri sa ka ndërruar jetë. Nëna ime sipas ligjit duhej të ishte përfituese e Ligjit për pensionet familjare, mirëpo është refuzuar me arsyen se babai nuk ka pasur 15 vite përvojë pune para luftës (stazhi pas luftës nuk e kanë llogaritur). Si ka mundësi të ndodhë kjo kur ky është pension familjar, a ka mundësi të amendamentohet ky ligj? Me respekt!

 • 21/02/2019 Pyet: MEHDI MALAJ Komuna: Prishtinë Për deputeten/in: Arban Abrashi

  Përshëndetje z. Abrashi, pyetja ime ka të bëj me çështjen e arsimit. Nëpër institucionet parashkollore, Komuna e Prishtinës nuk po i liron nga pagesa për kohën sa kanë qëndruar në grevë. A mund ta ngrisni këtë çështje në komision pasi që shumë nga komunat e kanë bërë lirimin nga pagesa për një muaj të plotë. Faleminderit!